the beginning

First impression counts and I still don’t know how to do it well. That bitchy look on my face doesn’t help either. I really hope, that I’m that type of person who gains sympathy over time and I’ll see you around.

Wywieranie dobrego pierwszego wrażenia jest ważne, a ja nadal nie wiem jak to robić. Niestety mój sukowaty wygląd również nie pomaga. Mam nadzieję, że jestem typem osoby, która zyskuje sympatię z czasem i jeszcze się zobaczymy.

 

5 Reactions

Leave a Reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *